فنکم مینجه اجرای nanana در M COUNTDOWN در تاریخ 2020.08.20
فایل: MPD MCND 4K nanana (MCND MINJAE FanCam) _ @MCOUNTDOWN_2020.8.20
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
کاور Snap My Fingers از Bridgit Mendler توسط مینجه و هوییجون عضو های گروه MCND
فایل: TOP Bro jr. Bridgit Mendler - Snap My Fingers ( ver.)
حجم: 45 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
اجرای Beautiful از MCND در M COUNTDOWN در تاریخ 2020.09.17
فایل: MCND - Beautiful KPOP TV Show _ M COUNTDOWN 200917 EP.682
حجم: 55 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
B10
فایل: b10
حجم: 285 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
فایل: Sixth-final
حجم: 158 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
موزیک ویدیو ورژن پرفورمنس nanana از MCND با کیفیت 1080
فایل: MCND nanana MV (Performance Ver.) (1)
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
موزیک ویدیو ورژن پرفورمنس nanana از MCND با کیفیت 720
فایل: MCND nanana MV (Performance Ver.)
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
موزیک ویدیو ورژن پرفورمنس ICE AGE از MCND با کیفیت 1080
فایل: MCND ICE AGE M_V (Performance Ver.) (1)
حجم: 97 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۱۸