طراحی لیبل همراه با آموزش مقدماتی فوتوشاپ-2
فایل: Rec 0032
حجم: 39 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
طراحی لیبل همراه با آموزش مقدماتی فوتوشاپ-1
فایل: Rec 0031
حجم: 17 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
Call of duty
فایل: InShot__
حجم: 45 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
فایل: InShot__
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
رکورد وبینار طراح تمرین دوران بارداری
فایل: 20210722_180036
حجم: 159 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
جلسه ۱ حل تمرین
فایل: 1
حجم: 183 MB
تعداد دانلود: 31
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
جلسه دوم
فایل: 1400.04.30
حجم: 45 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
فیلم جلسه اول
فایل: 1400.02.28
حجم: 53 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۴/۲۹